ข่าวกิจกรรมของสหกรณ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากส่วนงานราชการต่างๆ ได้แก่ นางศศิธร เขวาลำธาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด, นางรัศมี คุณธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด, นายอลงกรณ์ ประจันพล ผู้สอบบัญชี, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. , สหกรณ๋เครือข่าย และคณะครูจากโรงเรียนโครงการออม โดยการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมประมาณ 460 คน โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ การประกาศผลรางวัลคณะกรรมการดีเด่น, ประธานกลุ่มดีเด่น และพนักงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ทั้งนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ฯ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัดขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดงครั่งใหญ่ นำโดย พ.ต.อ.ชัยยง จันนา ผกก.สภ.ดงครั่งใหญ่ และพ.ต.ท.ไพศาล เขมะรัง สวป.สภ.ดงครั่งใหญ่ หัวหน้าชุด อนุเคราะห์รถนำขบวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด สาขานกเหาะ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อความของคุณ